forbot
Polska
Kopolimer akrylowy , polimer bitumiczny-Orrmo kupić w Rzeszów
Waluta PLN
Kopolimer akrylowy , polimer bitumiczny-Orrmo kupić w Rzeszów
Podzielić się   ID: 38686:285539


Opis
  • PrzeznaczenieDo betonu
Jesteśmy promotorem najnowszych osiągnięć budownictwa Amerykańskiego i Zachodnio-Europejskiego w zakresie stosowania technologii z wykorzystaniem produktów umożliwiających uzyskiwanie wymiernych,realnych, szeroko pojętych oszczędności na każdym etapie realizacji inwestycji z uwzględnieniem konserwacji i remontów przy zachowaniu wysokich parametrów użytkowania i własności fizyko-chemicznych.

Wciąż udoskonalania technologia skutkuje wydłużaniem żywotności, wytrzymałości i odporności na działanie czynników zewnętrznych, wszelkich materiałów i konstrukcji budowlanych przy uwzględnieniu najnowszych osiągnięć sozologii, a także ochrony zabytków, ochrony przeciwpożarowej itp.

Dysponujemy grupą kopolimerów bitumicznych o szerokim zakresie wykorzystania, która pozwala znacznie obniżyć koszty, przy zachowaniu zakładanych parametrów użytkowych (często przewyższając pierwotne założenia). Dla przykładu koszty wykonania stabilizacji gruntu (w zależności od podłoża, klasy i kategorii drogi oraz jakości kruszywa rodzimego), metodą polimerową są niższe o 30% do 60%, a przypadku budowy ścieżek, parkingów itp. realizacja inwestycji jest co najmniej 2-3-krotne szybsza.

Używane do budowy materiały są dielektryczne, odporne na promieniowanie UV, bezwonne, stabilne, nie powodują korozji, nie są utleniaczami, nie są żrące i nie są palne, Są niereaktywne z innymi substancjami czy przedmiotami. Ponadto nie korodują, nie przenikają do gleby i są antypoślizgowe. Są nieszkodliwe dla fauny i flory (w tym żyjącej w wodzie). Można je stosować do obiektów hydrobudowlanych bez obawy o jakość wody czy zdrowie żywych organizmów. Własności fizykochemiczne a zwłaszcza chemiczna obojętność niepalność brak zapachu odporność na pasożyty, wilgoć, grzyby, mchy, czynniki atmosferyczne itp. stwarzają możliwość wykorzystania ich z dobrym skutkiem do ochrony, renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych zwłaszcza tych o dużej wartości kulturowej.

Transportowanie i magazynowanie Polimer Bitumiczny- Orrmo jest całkowicie bezpieczne co dodatkowo obniża koszty, które są generowane w przypadku postępowania z materiałami niebezpiecznymi. Ponadto nie istnieje ryzyko poparzenia, zatrucia, degradacji lub skażenia środowiska. Obojętność dla ekosystemu, czy brak negatywnych skutków w przypadku kontaktu z ludźmi lub zwierzętami stanowi dodatkową zaletę, która ma realny wymiar ekonomiczny - nie ma potrzeby organizowania szkoleń, opracowywania procedur BHP dot. postępowania materiałami niebezpiecznymi , udzielania pomocy poszkodowanym czy postępowania w razie skażenia środowiska, a także nie ma potrzeby ubezpieczenia od negatywnych skutków gdyż ryzyko nie występuje.

Wyłącznie ekologiczne materiały użyte w procesie produkcji jak i podczas budowy skutkują dalszymi oszczędnościami na materiale, gdyż technologia nie wymaga stosowania drogich kruszyw.

W przypadku ścieżek rowerowych czy pieszych równa nawierzchnia o naturalnym i estetycznym wyglądzie, o właściwie dobranym kolorze, dobrze wpasowująca się w otoczenie, znacząco podnosi walory estetyczne i dodatkowo stwarza możliwość budowy w miejscach objętych szczególnymi wymaganiami architektoniczno-urbanistycznymi czy szczególną ochroną np. w parkach narodowych, rezerwatach, obiektach zabytkowych itp. Istnieje możliwość stosowania ekologicznych pigmentów w celu osiągnięcia pożądanego koloru.

Łatwość i bezpieczeństwo tej technologii czyni ją przyjazną dla przeciętnego człowieka i powoduje, że każdy może zrobić podjazd, parking, wylewkę w garażu na strychu, warsztacie, utwardzić podwórko, teren itp. Z tego samego powodu każdy łatwo może wykonać remont lub odtworzyć fragment drogi lub ścieżki (np. w razie zniszczenia, lub w przypadku konieczności przekopania).

Nie potrzeba do tego celu żadnej specjalistycznej wiedzy ani skomplikowanych urządzeń, a te, które są niezbędne jak (zagęszczarki lub małe walce), można wypożyczyć lub zamówić z usługą, a materiał dostępny jest na miejscu - można nawet utwardzać ziemię ogrodową

Technologia ta jest stosowana, sprawdzona i udoskonalana w USA od ponad 30 lat.

Firmy budujące drogi w tej technologii, przy użyciu do stabilizacji gruntu Polimeru Bitumicznego - Orrmo, dają 30 do 50 lat gwarancji na podstawowe parametry eksploatacyjne a z odpowiednią konserwacją wydłuża czasookres nawet do 100 lat.

Istnieje możliwość (z pożytkiem dla środowiska naturalnego) skutecznego użycia do budowy dróg materiałów odpadowych, których utylizacja generuje dodatkowe koszty i stwarza inne dodatkowe problemy.

W szczególności dotyczy to pyłów kominowych, kruszonego betonu, pyłów wapiennych oraz mocno zapylonego kruszywa.

Polimer Bitumiczny - Orrmo nie tylko je utwardza, w rezultacie czego powstaje płyta o własnościach mechanicznych podobnych do betonu, ale dodatkowo zabezpiecza przed wchłanianiem wody, w tym wód gruntowych.

Jedną z głównych cech Polimeru Bitumicznego Orrmo jest jego wszechstronność i uniwersalność zastosowań a przy tym przyjazność dla środowiska, łatwość użycia, biologiczno-chemiczna obojętność oraz niepalność. Istnieje możliwość zabezpieczenia tymczasowych dróg dojazdowych przed emisją kurzu powstającego podczas przemieszczania się pojazdów, zabezpieczenia hałd i składowisk przed pyleniem i sublimacją składowanych materiałów, a także zapobiegania erozji gleby (np. na czas budowy) itp.

Ponadto można ekstremalnie przedłużyć żywotność wszelkiego rodzaju umocnień jak wały przeciwpowodziowe, mury oporowe, dylatacje bitumiczne i inne elementy konstrukcyjne.

Dysponujemy kilkoma rodzajami polimerów bitumicznych wykorzystywanych przede wszystkim do:

  1. Budowy dróg wraz z całą infrastrukturą,
  2. Wydłużenia żywotności eksploatacyjnej istniejących i nowo powstających elementów budowlanych,
  3. Zmniejszenia zawartości betonu przy jednoczesnym znaczącym podniesieniu parametrów eksploatacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem żywotności elastyczności i wytrzymałości przy obniżeniu kosztów około 30% -40%),
  4. Impregnowania elewacji budynków, więźb dachowych dachów, (wszystkie rodzaje dachów) konserwacji betonów, cegły, pustaków, drewna (w tym domów z drewna), elewacji dekoracyjnych itp.

Jakość rezultatów używania Polimeru Bitumicznego - Orrmo zależna jest od metody aplikacji, jak i ilości produktu użytego w procesie. Lekkie aplikacje stosowane są do zapobieżenia przemieszczaniu się i emisji pyłów, kurzu, jak i do zatrzymania procesu naturalnej erozji. Cięższe aplikacje (więcej produktu) dają w efekcie lepszy rezultat, jaki jest osiągany przy budowie autostrad, dróg z użyciem cementu, asfaltu. Wykorzystując w odpowiedniej ilości produkt Polimer Bitumiczny- Orrmo, otrzymamy gwarancję utrzymania pierwotnego stanu przez długie dziesięciolecia.

Możliwość szerokiego wykorzystania Polimeru Bitumicznego - Orrmo wynika z szybkiej, nieskomplikowanej i niezawodnej technologii jego zastosowania przy użyciu ogólnie dostępnych maszyn i urządzeń bez konieczności specjalistycznego szkolenia personelu zaangażowanego w proces realizacji inwestycji.

Ponadto pragnę zauważyć, że nasze laboratoria ciągle opracowują kolejne odmiany polimerów bitumicznych i udoskonalają istniejące, w celu zwiększenia efektywności zastosowań z uwzględnieniem korzystnych efektów ekonomicznych i ekologicznych.

Z góry dziękuję za poświęcony czas na zapoznanie z niniejszym materiałem. Uprzejmie proszę o sugestie i uwagi. W celu konsultacji jestem do dyspozycji pod numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej wskazanymi w stopce.

Łączę wyrazami szacunku

Dyrektor

European Line Service

(-) inż. Józef Budzik

Powrócićdo rozdziału "Plastyfikatory i dodatki do betonu"
Patrz także towary kategorie "Środki ściągające"
dla
według produktów
Twoja wiadomość powinna zawierać nie mniej niż 20 znaków. Wiadomość zawierać do 2000 znaków.
Niezapełnione pola obowiązkowe
Nieprawidłowo zapełnione pole
Nieprawidłowo zapełnione pole
Porównaj0
WyczyśćWybrane pozycje: 0